Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studentdagen 10 juni påverkar busstrafiken

Publicerad 2022-06-08 19:10
Hållplats Almedalen stängs av hela dagen och linjerna 3, 4, 20, 61 och 62 kör via Norra Hansegatan istället för Kung Magnus väg mellan cirka klockan 14.30-16.00. I övrigt är det allmän risk för förseningar i trafiken under dagen.

Åker du buss till studentfirandet?

Du som ska besöka studentfirandet i Inre hamnen hänvisas till hållplats Visby hamnterminal. Res hit med linje 6 som avgår från Visby busstation. Alla turer på linje 6 kommer att vända vid Visby hamnterminal under dagen.

Hållplats Almedalen trafikeras ej

Inre hamnen är centrum för studentfirandet och kommer att användas som parkeringsplats för kortegefordon och bilburna besökare. Därför kan hållplats Almedalen inte trafikeras under hela dagen. Linje 6 vänder vid Visby hamnterminal.

Linjerna 3, 4, 20, 61 och 62 kör via Norra Hansegatan istället för Kung Magnus väg under eftermiddagen

Kung Magnus väg (mellan Jägargatan och Norrgattrondellen) stängs av mellan cirka klockan 14.30-16.00. Detta gör att linjerna 3, 4, 20, 61 och 62 får delvis ändrad körväg. Linjerna leds om via Norra Hansegatan istället, se karta. Hållplatserna Norrgatt och Trafikverket stängs av under tiden, vi hänvisar resenärer till hållplats Flextronics på Norra Hansegatan. 

Allmän risk för förseningar i busstrafiken

Det finns en risk att det uppstår förseningar på samtliga busslinjer under dagen. Studentkortegen kör över stora delar av staden under eftermiddagen och det lär komma många tillresta besökare till Visby, vilket kan leda till köbildning och förseningar i hela staden, med förseningar i all busstrafik på Gotland till följd.

Vi ber om er förståelse under denna speciella dag och önskar studenterna en härlig examensdag!