Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Covidsmitta i enhet inom äldreomsorgen

Publicerad 2022-06-07 12:16
En enhet inom äldreomsorgen har konstaterad smittspridning.
För närvarande pågår ett utbrott med covid-19 på en enhet inom äldreomsorgen. Det har konstaterats fall bland såväl brukare som personal. Smittspårning pågår i samarbete med hygiensjuksköterska.
 
– Det är tråkigt att konstatera att vi har en situation med smittspridning på en enhet inom äldreomsorgen. Nu isolerar vi smittade personer, smittspårar och
inför tillfälligt besöksförbud på den enheten.
Vi informerar också alla som behöver få kännedom om detta, säger socialdirektör Marica Gardell.
 
Smittskyddsläkare Maria Amér poängterar vikten av att vara fortsatt försiktig i kontakten med äldre och sköra personer. Den som är sjuk ska stanna hemma och till exempel inte besöka ett särskilt boende.
 
– Det här är en påminnelse om att pandemin fortsatt pågår, och att det är viktigt och angeläget att tänka på att det fortsatt finns en risk att äldre och sköra personer kan drabbas hårt av covid-19, säger Maria Amér.