Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland ökar bevakningen och tillsynen i flera hamnar 

Publicerad 2022-06-02 16:00
Region Gotland har sedan en tid tillbaka beslutat att öka bevakningen och tillsynen på flera av regionens hamnar. Detta är en del av vårt arbete med att öka motståndskraften i verksamheterna på grund av omvärldsläget. 

Region Gotland äger och förvaltar flera hamnar runt om på ön. Med anledning av rådande omvärldsläge har säkerheten förstärkts och det har beslutats att öka bevakningen och närvaron i hamnarna.

Ökat säkerhetsarbete för att stärka beredskapen

- Vi arbetar ständigt med säkerheten i våra hamnar. De större hamnarna omfattas även av regelverket ISPS, International Ship and Port Facility Security Code. Det innebär bland annat att vi har en skyldighet att arbeta med säkerheten och bevakningen av hamnarna. Att vi får in rapporter om avvikelser är "normalt" och det utgör även nu en grundbult i säkerhetsarbetet när omvärldsläget är mer spänt, säger Mats Eriksson, hamnchef på Region Gotland.
 
För dig som vistas inom hamnområdet innebär det att väktare exempelvis kan kontrollera dig eller ditt fordon. Förfarandet påminner om det som sker vid exempelvis flygplatser och är ingen nyhet - regelverket har funnits i många år.
 
-Vi samverkar med flera aktörer i dessa frågor för att vi gemensamt ska kunna agera på bästa sätt vid en kris. Utöver detta gör vi såklart andra åtgärder parallellt, avslutar Rikard von Zweigbergk, beredskapschef på Region Gotland.