Kontakt

Enhetschef Myndighetsavdelningen
Rosanna Stenström
Telefon: 0498-26 34 25
E-post: rosanna.stenstrom@gotland.se

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Personlig assistans

Om du har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp med alla grundläggande behov, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar och kommunikation, kan du ha rätt till personlig assistans.


Du ska ha ett avgörande inflytande över vem som anställs som assistent och på vilket sätt insatsen ska utformas.

När du blivit beviljad personlig assistans kan du ha dina assistenter anställda på olika sätt:

  • Du kan själv vara arbetsgivare.
  • Du kan ge uppdraget till ett privat eller kooperativt företag.

Ansökan görs via e-tjänst eller på blankett.