Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på ambulans (Foto: Mostphotos)

Olycksbulletiner till media

Vid olyckor eller andra händelser där media söker information om patienters tillstånd, lämnar Visby lasarett ut olycksfallsbulletiner via akutmottagningen på telefon 0498-26 81 50 (välj först knappval 1 - "Akutmottagningen" och sedan knappval 2 - "Bulletin media"). Bulletinen läses upp av personal som bemannar telefonen.
 
OBSERVERA! Ibland kan det dröja innan en bulletin kommer fram och det kan också vara svårt att ge exakt besked om när den kommer. Detta beror ofta på de svåra förutsättningar som råder vid akuta skador och olyckor. 

Så gör du som journalist om du önskar olycksbulletin efter en händelse

  • Journalist som önskar information efter en händelse ringer Visby lasaretts akutmottagning på telefon 0498-26 81 50 (välj först knappval 1 - "Akutmottagningen" och sedan knappval 2 - "Bulletin media"). Där finns en ledningssjuksköterska eller kollega som kan ta fram eller läsa upp en bulletin.
  • Om ingen bulletin finns framme, kontaktar tjänstgörande ledningssjuksköterska på akutmottagningen ansvarig läkare. För att uppgifter överhuvudtaget ska lämnas ut måste du som journalist vara insatt i grundfakta om olycksfallet - plats, tid, eventuellt om någon blev skadad med mera.
  • På akutmottagningen finns bulletinen sedan kvar och läses upp när journalist eller reporter ringer tillbaka.
  • Akutmottagningen lämnar inte uppföljande bulletiner efter den första olycksbulletinen om en enskild händelse.

Vad innehåller en bulletin?

Olycksbulletinerna innehåller avindentifierade standarduppgifter om skadans allvarlighetsgrad. Vilka uppgifter som kan lämnas ut avgör behandlande läkare.