Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationsinsatsen på Gotland i höst

Folkhälsomyndigheten meddelade idag att de för hösten rekommenderar ytterligare en påfyllnadsdos till personer med ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom. Detta för att vara beredda på en ökad spridning av covid-19 under kommande höst- och vintersäsong. Vaccinationsinsatsen startar i början av september.

Nuvarande rekommendation att vaccinera sig med tre doser ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. Skyddet sjunker dock successivt, särskilt hos äldre personer och personer i riskgrupp. Dessa rekommenderas därför ytterligare en påfyllnadsdos i höst. Det gäller även om man under våren tagit en fjärde dos. Region Gotland kommer i höst också att erbjuda vaccin för vuxna som inte ingår i riskgrupp, men som ändå önskar ta ytterligare en påfyllnadsdos.

 

Personer över 65 år samt riskgrupper

Vuxna som är 65 år eller äldre, samt personer över 18 år i riskgrupp, rekommenderas av Folkhälsomyndigheten ytterligare en påfyllnadsdos i höst. Rekommendationen gäller dem med ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom. Som gravida, personer med nedsatt immunförsvar eller med hjärt- och lungsjukdom. Samt personer på särskilt boende för äldre och de med hemsjukvård eller hemtjänst.

 

Personer 18-64 år

Vuxna yngre än 65 år rekommenderas fortsatt vaccination med tre doser, det ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. Den som vill ta ytterligare en påfyllnadsdos i höst kan få göra det, kostnadsfritt. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation kommer dock ålder och tid efter senaste påfyllnadsdos styra ordning för prioritering. Det kommer fortsatt att finnas möjlighet att ta dos 1, dos 2 och dos 3 för dem som inte ännu gjort det.

 

Barn

Barn som fyllt 12 år rekommenderas vaccination med två doser, precis som idag. Yngre reagerar bättre på vaccin och skyddet håller längre. Det bedöms därför inte finnas anledning att rekommendera påfyllnadsdoser till personer under 18 år. Barn i särskilda riskgrupper kan i vissa fall rekommenderas vaccination redan från 5 års ålder, även det enligt nuvarande rekommendation. Detta beslut tas då av behandlande läkare.