Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här behandlar Region Gotland personuppgifter

För att kunna fullgöra våra skyldigheter och åtaganden mot invånare, patienter, fastighetsägare, näringsidkare, myndigheter med flera behandlar Region Gotland personuppgifter.