Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sommartider på Hjälpmedelscentralen

Från 13 juni tom 21 augusti är det sommartider på Hjälpmedelscentralen och besök är bara möjligt vardagar mellan 8-12. Kundtjänst har öppet som vanligt mellan 8-12 på telefon 26 88 04.