Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjälpmedelscentralens kundtjänst är stängd 27/5.

Kundtjänst för hjälpmedel och nutrition är stängd 27/5.