Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nyhet gällande beställning av vinkelställbara benstöd till rullstol Azalea

Från 220607 behövs det endast två artiklar för att få ett komplett vinkelställbart benstöd till Azalea:

  • Benstöd vs inkl vadstöd hö/eller vä 2020
  • Fotplatta vs m rör f vs benstöd hö/eller vä 2019

För att underlätta beställning har varje artikelnummer en röd informationstext som anger vilken stolsbredd de passar till.

Vid eventuella frågor kontakta Hjälpmedelscentralens kundtjänst.