Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjuka lindar i Roma måste tas ner - men återplantering kommer ske

Publicerad 2022-05-19 13:00
I trädraden längs vägen från Romavägen och upp mot Romaskolan måste 14 sjuka träd tas ner då de utgör en risk.
- Tyvärr måste de tas ner, men vi kommer att återplantera träd på platsen, berättar enhetschef Christian Strängborn på Region Gotlands gata- och parkavdelning

Träden i raden har stått där många år, men tyvärr har en del av träden fått en sjukdom som gör att de snart ramlar omkull.
- Flera sjuka träd har redan ramlat vilket förstås är farligt. De sjuka träden utgör en säkerhetsrisk, fortsätter Christian Strängborn.

Trädraden har inventerats av specialister, som rekommenderat att de sjuka träden ska tas ner. Länsstyrelsen har också givit tillstånd till detta.
- Vi har satt upp en lite skylt på varje träd som ska tas ner. Arbetet kommer att göras från nu i maj fram till början av hösten, berättar Christian Strängborn.