Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Erbjudande till personal i äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Publicerad 2022-05-18 08:35
Bemanningsläget inför sommaren är skört. Medarbetare kan nu få ersättning vid förändringar av sin planerade semester.
– Bemanningsläget inför sommaren är skört även om vi fortsätter få in jobbansökningar. Därför går vi nu ut med ett erbjudande till personal som kan tänka sig att flytta en vecka eller enstaka dagar, säger Roger Nilsson, HR-chef socialförvaltningen.
 
Region Gotland behöver cirka 390 sommarvikarier till äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OoF. Detta för att ordinarie personal ska kunna få sin sommarsemester. Hittills är cirka 250 vikariat tillsatta.
 
– Vi är angelägna om att alla medarbetare ska få en sammanhängande sommarsemester. Därför har vi försökt hitta olika lösningar, bland annat med ett riktat erbjudande till pensionärer som jobbat hos oss tidigare. Nu ser vi ändå behov av att ta hjälp av ordinarie personal som kan tänka sig att göra förändringar i sin semester, säger Roger Nilsson.
 
Två olika erbjudande har gått ut till medarbetare inom Region Gotlands äldreomsorg och OoF:
Spara eller lösa in semestervecka, ersättning 12.000 kronor.
Spara eller lösa in semesterdag, ersättning 1.200 kronor.
 
Behovet är extra stort i slutet av juni och i början av juli.
 
– Vi fortsätter parallellt med att marknadsföra våra sommarjobb i olika kanaler, både här på Gotland och på fastlandet. I helgen var vi till exempel med på ett evenemang i Kungsträdgården i Stockholm. För de som vill komma hit från fastlandet erbjuder vi subventioner av boendekostnader, säger Roger Nilsson.