Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport covid-19 och vaccination (vecka 19, 2022)

Under vecka 19 konstaterades 7 nya fall av covid-19. Totalt genomfördes under veckan 1 001 vaccinationer mot covid-19 på Gotland.

Covid-19

Under vecka 19 konstaterades 7 nya fall av covid-19 på Gotland. Det kan jämföras med 12 fall under vecka 18, respektive 13 fall under vecka 17. 
 
Idag vårdas ingen patient med covid-19 på Visby Lasarett. Inga ytterligare dödsfall har inträffat. Totalt 69 personer har avlidit relaterat till pandemin på
Gotland. 

Vaccination
Under vecka 19 genomfördes 1 001 vaccinationer mot covid-19 på Gotland. 
24 personer vaccinerades med någon av grunddoserna (dos 1 eller dos 2) och övriga var påfyllnadsdoser. 
 
Totalt sett har 150 959 vaccinationer genomförts sedan vaccinationerna påbörjades. Täckningsgraden för dos 1 och 2 bland personer över 12 år på Gotland är 91,2 respektive 89,5 procent, för dos 3 som rekommenderas till alla över 18 år är täckningsgraden 73,7 procent. Bland de över 65 år har 70,3 procent vaccinerat sig med en fjärde dos. Täckningsgraden varierar dock i de olika åldersgrupperna,  i gruppen 65-79 år har 68 procent vaccinerat sig med en fjärde dos, bland personer över 80 år är täckningsgraden 76,6 procent. 
 

Telefonbokningens öppettider denna vecka

Under vecka 20 har telefonbokningen begränsade öppettider. Du når bokningen på 0498-26 98 00, vardagar klockan 06.30–12.00. Alla bokningsbara tider finns även i appen Alltid öppet.
 

Uppdaterade covidvaccin i höst

Uppdaterade vaccin väntas komma till Gotland inför hösten. Vaccin uppdateras rutinmässigt för att på bästa möjliga sätt anpassas till aktuella virusvarianter. Det finns dock ingen anledning att avvakta med sin vaccination, de vacciner som erbjuds idag mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. 
 

Vaccinationsinsatsen går in i sommarläge

Från och med idag den 16 maj går vaccinationsinsatsen mot covid-19 in i en ny fas, med begränsade öppettider. Under vecka 20 och 21 är Ica Maxi arena, Slite och Hemse öppna en dag per vecka per vaccinationsmottagning. Från och med vecka 22 kommer en mottagning ha öppet, en dag per vecka. Aktuella öppettider finns på www.gotland.se/dropinvaccination. 
 
Veckorapporterna gällande covid-19 och vaccinationer avslutas 
Efter veckorapporten den 30 maj kommer Region Gotland att sluta redovisa antal fall och antal vaccinationer på veckobasis här på gotland.se. För statistik efter den 30 maj hänvisar Region Gotland till www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/