Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Cyklister på väg

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Genom att öka din fysiska aktivitet kan du förebygga och behandla många sjukdomar. Du som behöver stöd med detta kan få Fysisk aktivitet på recept, FaR. Det innebär att du får ett recept på hur mycket, hur ofta och på vilken ansträngningsnivå du behöver röra på dig för att få önskad effekt. Aktiviteten anpassa till de förutsättningar och önskemål du själv har. 

Fysisk aktivitet som medicinsk behandling 

Fysisk aktivitet kan komplettera eller ersätta läkemedel. Ibland är fysisk aktivitet den bästa medicinen där aktiviteten blir huvuddelen av din behandling . När du rör på dig sker förändringar i kroppen som gör att du kan känna dig gladare, sova bättre, lättare hantera stress och hålla din vikt.

Fysisk aktivitet kan minska risken för eller förbättra flera olika sjukdomar, till exempel de här:

  • högt blodtryck och stroke
  • kärlkramp och hjärtinfarkt
  • diabetes 
  • benskörhet och benbrott
  • ont i ryggen 
  • depression
  • demens 
  • vissa cancersjukdomar

De positiva effekterna får du oavsett ålder eller tidigare träningsvana. Det är alltså aldrig för sent att börja rör på dig. Du som är otränad kommer snabbt att bli fysiskt starkare.

Vem kan få FaR?

Du kan få FaR om du behöver öka din fysiska aktivitet för att förebygga eller behandla sjukdomar. Fysisk aktivitet är en viktigt del av behandlingen vid ett 30-tal olika sjukdomar. 

Hur mycket ska jag röra på mig för att få effekt ?

På ditt recept har du fått dosen förskriven. På ett enkelt sätt kan du ta del av Primärvårdens sjukgymnastmottagnings patientinformation om fysisk aktivitet och rörelse. Här får du vet vad du kan göra vid olika tillstånd, där vi vet att rörelse är receptet. 

Hur går jag till väga?