Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vattenverket ska testas igen – kan tvingas släppa ut vatten

Publicerad 2022-05-12 15:48
Med start onsdag den 18 maj fram till 1 juni ska bräckvattenverket och vattenledningssystemet på södra Gotland testas igen. Det innebär att många kubikmeter vatten per dygn skickas ut på ledningsnätet och kan inte förbrukas, utan kanske måste ledas ut i diken och annat.
- Detta är enda sättet att testa verket, förklarar regionens vattenchef Patrik Johansson.

Verket invigdes för några år sedan, och ibland måste man testköra verket. Allt vatten som då produceras kan inte skickas ut i ledningarna och förbrukas. Då är det bättre att släppa ut vattnet i skog och mark och låta det sippra ner, än att släppa ut det i havet. Bräckvattenverket ska kunna producera 312 kubikmeter avsaltat havsvatten per timme.

Varit i kontakt med dikesföretag

Intaget av råvatten till verket sker via en sjöförlagd intagsledning. Under maxtestet ska intag och hela verket provas. Men även ledningsnätet, pumpar och vattentorn blir testade.

Avsaltningsverket levererar dricksvatten i det kommunala nätet på södra Gotland samt så småningom även norrut på ön upp till Visby. Utbyggnad av ledningsnätet norrut pågår för fullt.
- Vi har varit i kontakt med dikesföretag och andra på södra och mellersta ön för att förklara att vi gör testet och måste släppa ut överflödigt vatten så jag tror att även detta test kommer att gå bra, säger Patrik Johansson.

Verket viktigt

Verket, som alltså avsaltar vatten från Östersjön, är ett absolut måste för att Gotland ska klara den framtida dricksvattenförsörjningen. Dricksvattensituationen på Gotland - främst på södra ön - har i många år varit besvärlig. Under senare år har vattensituationen som bekant blivit allt allvarligare. Förra sommaren visade hur viktigt det nya vattenverket är (verket har hjälpt till med dricksvattentillgången på främst södra och delar av mellersta Gotland). Men, man har inte kört med full kapacitet i sommar. Därför är det nya verket framöver oerhört betydelsefullt för hela öns framtid.

Bräckvattenverket möjliggör ett mindre uttag av grundvatten, vilket är av mycket stor vikt för att uppnå en hållbar dricksvattenförsörjning på Gotland och minska risken för att våra grundvattentäkter överutnyttjas.