Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Europeiska politiker är på ön för att prata Gotland och andra öars framtid

Publicerad 2022-05-12 14:57
Idag samlas politiker från flera europeiska ö-regioner på Gotland. Det är Region Gotland som ordnar konferens för nätverket Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) på Wisby Strand. I två dagar diskuteras utvecklingen för Europas öar och de frågor som politikerna ska lyfta tillsammans i EU.

Den 12-13 maj är Region Gotland värd för en årskonferens i det internationella nätverket CPMR:s Island Commission. I mötet samlas politiker från ö-regioner, EU-kommissionen, EU-parlamentet, ledningen för CPMR och representanter från OECD. (OECD är med för att de just nu håller på att avsluta en analys av behov och möjligheter för Gotland.)

- Med den här konferensen sätter vi fokus på Gotlands utmaningar och utvecklingspotential, samtidigt som vi får en möjlighet att visa upp vår vackra ö på den internationella arenan, säger Jesper Skalberg Karlsson (M), regionstyrelsens vice ordförande.

- Vårt mål med konferensen är att det som sägs ska få gehör och leda till att våra prioriteringar får genomslag på EU-nivå. På så vis kan vi stärka öarnas utvecklingsmöjligheter och förbättra livskvaliteten för ö-bor i hela unionen, fortsätter Skalberg Karlsson.

Öar och öars situation behöver uppmärksammas på EU-nivå. CPMR driver därför arbetet för det ska tas fram en EU-strategi med helhetsperspektiv för öar. Som ett led i det debatterar politikerna som samlats i Visby hur nyckelaktörer kan samarbeta på bättre sätt för att få driva sina frågor nationellt och inom EU.

Mer om CPMR

Nätverket CPMR arbetar för en mer balanserad utveckling av det europeiska territoriet. De representerar cirka 200 miljoner människor och mer än 150 regioner från 24 europeiska stater. Nätverket är både en tankesmedja och opinionsbildare.

Genom sitt stora kontaktnät inom EU:s institutioner och nationella regeringar har CPMR, sedan det skapades 1973, inriktat sina åtgärder på att medlemsregionernas behov och intressen ska beaktas i politik som har stor territoriell inverkan.

Föreningen fokuserar främst på social, ekonomisk och territoriell sammanhållning, havspolitik samt transporttillgänglighet. Styrelseformer och samverkan, energi och klimatförändringar samt grannskapsutveckling är också viktiga verksamhetsområden för föreningen.

Läs mer om CPMR på cpmr.org