Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skapande skola får ett nytt anslag till kommande läsår

Publicerad 2022-05-12 10:43
Nu har Statens kulturråd gett besked. Region Gotlands ansökan om Skapande skola blev beviljat med 1,5 miljoner. Skapande Skola är en satsning på mer kultur i skolan som är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Detta ska ge elever som deltar tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. 

- Det är ett mycket glädjande besked till alla våra grundskolor. I år har vi flera nya spännande möten och metoder för elevens/klassens eget skapande. Möten och metoder som ger en pedagogisk resurs inom skolans verksamhet, säger kultursamordnaren Hanna Wärff Radhe vid regionstyrelseförvaltningen.

Region Gotlands ansökan blev beviljad med 1,5 miljoner kronor för läsåret 2021/22 och för kommande läsår 2022/23 blev ansökan åter beviljad med samma summa, vilket motsvarar 90 procent av det sökta beloppet. Snittet för beviljade medel i hela landet är ca 65 procent.

- Alla våra skolor som har önskat kommer snart att få positiva besked i mejlkorgen, säger Wivi-Anne Cedergren, intendent vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Läs mer om vad Skapande skola är