Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ledningsvattnet i Kappelshamn med omnejd kan nu drickas igen

Publicerad 2022-05-13 15:51
Arbetet med att få igång den kommunala vattendistributionen i Kappelshamn med omnejd gick snabbare än väntat – så nu behöver man inte koka vattnet före konsumtion.
- Vi fick igång det snabbt och har också fått godkända vattenprover, så nu går det att dricka kranvattnet igen, berättar Anders Ekström på vatten- och avloppsavdelningen.

Det kan dock komma missfärgat vatten i kranarna i början. Spola ur detta vatten tills det blir ett klart vatten igen.

Det var under natten mellan onsdagen och torsdagen som det var driftstörningar på elnätet i Kappelshamn med omnejd. Bland annat detta gjorde att vattenledningsnätet blir trycklöst. Regionen uppmanade boende i området att koka vattnet när vattnet åter kom tillbaka i kranarna.

Kokinstruktioner skickades också ut. Detta som en försiktighetsåtgärd.