Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
På bilden från vänster: Anna Ekström, verksamhetsutvecklare Eva Elisdotter, rektor på vuxenutbildningen Hanna Sällström Jonasson, utbildningsledare Jörgen Benzler, Aino Friberg Hansson (2:a vice ordförande GVN), Oscar Lindster (2:e vice ordförande BUN)

"Gotland - en region med stark vuxenutbildning"

Publicerad 2022-05-11 14:40
Idag besökte utbildningsminister Anna Ekström Gotland. Hennes intryck, efter att ha besökt Vuxenutbildningen och Gotlands folkhögskola är att Gotland är en region med stark vuxenutbildning.

- Sverige ska vända på varje sten för att knäcka segregationen, vara ledande i klimatomställningen och skapa nya gröna jobb. Då behövs fler välutbildade undersköterskor, byggnadsarbetare, barnskötare och andra viktiga yrken i välfärden och de gröna näringarna. Gotland är en region med stark vuxenutbildning och det var väldigt roligt att komma tillbaka till och träffa engagerade elever, kunniga lärare och rektorer och annan viktig personal, säger utbildningsminister Anna Ekström. 

Till vuxenutbildningens sida

Till folkhögskolans sida