Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Har du sett vår nya seniorsida? ”Bra att få det samlat”

Publicerad 2022-06-15 13:11
Nu finns en sida på Gotland.se för öns alla seniorer. Vi riktar oss till dig som är 65 + och dina anhöriga.
- Det är bra för mig att få det samlat så här, säger senioren Gullan Gardell som är en av de referenspersoner som varit med när sidan skulle tas fram.
 
Oavsett var du som är 65 + befinner dig i livet så dyker det kanske upp tankar och frågor;  Vad ska jag syssla med som pensionär? Hur håller jag mig i form? Vad gör jag om jag känner mig ensam? Hur ansöker jag om hemtjänst?
 
Den nya sidan Gotland.se/senior ska förhoppningsvis ge inspiration och är en väg in till viktig information.
 
- Vi behöver alla bli bättre på att planera framåt för att behålla hälsan och livskvaliteten långt upp i åldrarna. Den här sidan hoppas vi ska hjälpa till med det, säger Cecilia Krook, samverkansledare på regionsstyrelseförvaltningen som lett projektet.
 
Den nya seniorsidan är också ett stöd för anhöriga och andra som har kontakt med äldre personer. 
 
- Jag är inte bara senior själv. Jag är även god man och då är den här sidan bra, säger Gullan Gardell.
 
Gullan Gardell menar att de som är 65 + i dag är både digitala och inte.
 
- Den här sidan är bra men alla är inte digitala och därför måste det fortsätta finnas möjlighet att ringa och få information om olika saker, säger Gullan Gardell.
 
Under de närmaste veckorna kommer alla seniorer på Gotland att få ett brev hem med information om seniorsidan.
 
Fler vägar in till oss på Region Gotland:

 

Hälso- och sjukvård 
Kontakta i första hand din vårdcentral och i andra hand 1177. 
Telefon: 1177 
Webbplats: 1177.se 
 
Socialtjänst 
Mottagningsteamet (frågor om hemtjänst, trygghetslarm, särskilt boende etc.) 
Öppet: Måndag-fredag 9.00-12.00 
Telefon: 0498-20 49 69 
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se 
 
Anhörigstödet 
Telefon: 0498-26 90 00 
E-post: anhorigstod@gotland.se