Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från Galgberget i Visby. Tor Sundberg står till höger. Foto: Länsstyrelsen i Gotlands län

Nu inleds restaureringen av Galgen

Publicerad 2022-05-10 15:35
Galgen i Visby, Skandinaviens idag enda stående medeltida galge, är i behov av vårdinsatser. Redan i höstas påbörjades ett restaureringsarbete, men det är nu det stora arbetet drar i gång. Under de närmaste tio veckorna kommer fornlämningen att vara en byggarbetsplats och avstängd för allmänheten.
Galgen på Galgberget i norra Visby är en välbesökt plats och ett av stadens viktiga landmärken. Det är samtidigt en känslig fornlämning som genom åren utsatts för en hel del slitage från såväl väder och vind som ett stort antal besökare. Någon större vårdinsats vid fornlämningen har inte gjorts sedan 1970-talet.
 
I höstas inleddes på länsstyrelsens initiativ en vårdinsats med röjning av vegetationen runt galgen och en förebyggande behandling för att få bort alger och mossa på murstenarna. Nu inleds nästa steg, där själva murverket ska lagas.  
 
– Under försommaren kommer stenkonservator Rebeca Kettunen att leda arbetet med att ta hand om lösa stenar som lossnat från fornlämningen och åtgärda dåliga fogar, säger Tor Sundberg, byggnadsantikvarie vid Länsstyrelsen i Gotlands län.
 
Under restaureringsperioden, från 10 maj till och med andra halvan av juli, kommer fornlämningen att vara avspärrad och går alltså inte att besöka.
 
– Det kommer att vara en byggarbetsplats och behöver spärras av av säkerhetsskäl. Vi vet att det här är ett populärt utflyktsmål för många, inte minst under sommaren. Just den här typen av murningsarbete kräver frostfritt väder och kan därför bara genomföras under sommarmånaderna. Så fort arbetet är avslutat öppnar vi upp igen, till en fornlämning som har bättre förutsättningar att kunna bevaras i många år framöver, säger Tor Sundberg.
 
Galgen ligger inom det kommunala naturreservatet Galgberget, och länsstyrelsen har hos Region Gotland sökt och fått dispens från reservatsföreskrifterna för att restaurera fornlämningen.
 
– Galgbergets naturreservat är ett populärt natur- och kulturhistoriskt område. Vi ser att det är viktigt att vårda Galgen och bibehålla det kulturhistoriska värdet för framtiden och därför kan vi acceptera en avstängning av fornlämningen trots att den sker på sommaren när många vill besöka den, säger Johan Andersson, ekolog vid Region Gotland.