Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Anna Ekström, utbildningsminister. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Utbildningsministern besöker Region Gotland

Publicerad 2022-05-10 15:15
Onsdag den 11 maj besöker utbildningsminister har Anna Ekström Gotland och då närmare bestämt Vuxenutbildningen och Gotlands folkhögskola.

Detta är ett planerat verksamhetsbesök där utbildningsministern vill lära sig mer och träffa företrädare för Vuxenutbildningen och folkhögskolan på ön för att hämta in erfarenheter och eventuella synpunkter inför kommande beslut och reformer.

I rollen som utbildningsminister har Anna Ekström ansvar för all utbildning för vuxna – det vill säga från Komvux och folkhögskola upp till högre utbildning.