Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på en regnbågsflagga som vajar i vinden

Gotland Pride – ett mångfaldigt Gotland för alla!

Publicerad 2022-05-09 15:39
Gotland Pride startar onsdagen den 11 maj och årets tema är gemenskap, nätverkande och rörelsens utveckling.
Nytt för i år är att Gotland Pride inleds med en prideparad från Östercentrum den 11 maj klockan 17.00. Paraden rör sig sedan ner mot Almedalen där RFSL Gotland hälsar välkommen. 
 
FAKTA
Gotland Pride är ett nätverk av samverkansparter inom föreningsliv, företag och myndigheter på Gotland som vill lyfta hbtqia+ frågor. Sammankallande för nätverket är RFSL Gotland. Förkortningen hbtqia är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter, intersexpersoner och asexuella personer.