Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland inför visselblåsartjänst

Publicerad 2022-05-09 12:52
Från och med den 17 juli kan anställda i Region Gotland anmäla allvarliga missförhållanden via en webbtjänst. Syftet är att öka transparensen så att rätt åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede.

Visselblåsarfunktionen är tänkt att gälla allvarliga missförhållanden som till exempel lagbrott, korruption, stöld, jäv, trakasserier, miljöbrott eller andra allvarliga avsteg från Region Gotlands styrande dokument.

- Visselblåsarfunktionen är ett komplement för de fall när man som anställd inte känner sig trygg med att tala öppet med ansvarig person inom regionen. I första hand uppmuntras anställda att vända sig till verksamheten det berör. En visselblåsare som är öppen med sin identitet och som uttrycker genuin farhåga riskerar inte personliga nackdelar till följd av sin anmälan, säger Mats Renborn, projektledare för införandet.

Visselblåsarrapporter kan lämnas till en extern mottagningsfunktion och tjänsten tillhandahålls av Qnister AB, som är en extern leverantör. Alla meddelanden är krypterade och inga IP-adresser, eller annan data, sparas.

- Ett tillgängligt visselblåsarsystem som är känt, tydligt och säkert är en viktig del av ett demokratiskt och fritt samhälle. Det ska vara tryggt att slå larm, fortsätter Mats Renborn.

Verksamheten är ny inom Region Gotland och Anders Falkemo har anställts som samordnare för visselblåsarfunktionen. Anders tillträder sin tjänst i juni. Samordnaren kommer bland annat kunna bistå interna utredningar om anmälda missförhållanden och i de fall det behövs göra fördjupade utredningar. Samordnaren lämnar ärendet vidare till berörd funktion inom Region Gotland eller genomför de rekommenderade åtgärderna. Samordnaren kommer att vara antingen ansvarig eller behjälplig för polisanmälan om det är befogat.

Riktlinjer för visselblåsarfunktionen är under framtagande och mer information om hur man går tillväga med att anmäla kommer under juni månad att publiceras på intranätet.