Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu ska ny asfalt läggas

Publicerad 2022-05-09 07:55
Nu har årets beläggningsprogram dragit igång. Sträckan Skeppsbron-Färjeleden i Visby, från rondellen vid Scandic till den vid holmen i yttre hamnen, har frästs och ska beläggas.

Beläggas ska även Halsjärnsgatan-Signalgatan och Säves väg-Liljewalchsvägen. Allt detta arbete ska göras under de nästkommande veckorna.