Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förseningar sophämtning

Publicerad 2022-05-02 09:09
Under veckan kan det bli vissa förseningar då det gäller sophämtningen för våra kunder.

Detta beror på hög frånvaro bland personalen hos vår entreprenör Urbaser. Vi beklagar detta och hoppas på förståelse.

Till sida om avfall