Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolhackaton i Minecraft

Ge dina elever årets roligaste skoluppgift!


Under hösten 2022 har mellanstadieelever i Stockholmsregionen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Skaraborg och Gotland chans att delta i ett skolhackathon och därigenom arbeta med samhällsutveckling med Minecraft Education och läromedlet Vårt samhälle som undervisningsverktyg.

Skolhackathon är ett spännande koncept som Ung Företagsamhet Gotland och Fenomenalen genomför tillsammans. Här får eleverna känna delaktighet i samhällsfrågor och samtidigt lära sig mer om innovation, demokrati och entreprenörskap. Hackathonet inleds i augusti och avslutas med ett regionalt event i november där vinnande klasser går vidare till storregionala finalen i december.

Anmälan till Skolhackathon 2022

Klicka här för att komma till anmälan

Den skarpa anmälan till Skolhackathon i Minecraft öppnar 16 maj och sista anmälningsdag är den 25 augusti 2022. Antalet klasser per region är begränsat och de klasser som anmäler sig först har förtur. Har du frågor eller funderingar? Ring 0498-26 34 73.

 

 

Läs mer om Skolhackaton i Minecraft här.