Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt avtal smal rollator

Den nya rollatorn heter rollator Topro Troja Classic från Topro Industri AS. Den kommer att ersätta rollator Smart från Eurovema Mobility AB.