Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Leveransstörning rollatorer

För att garantera leveranser av rollatorer kommer rollator Topro Troja Original att ligga som en ersättande artikel vid beställning av rollator Futura 600.