Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utförare av hemtjänst säger upp avtal - det här händer nu

Publicerad 2022-04-25 09:03
Ett av de hemtjänstföretag som utför hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, har valt att säga upp sitt avtal med Region Gotland.
Det aktuella företaget är Solrosens hemtjänst. 
 
Att Solrosens hemtjänst säger upp sitt avtal berör cirka 50 personer i Visby som i dagsläget har hemtjänstinsatser från företaget. Det som händer nu är att de personerna får välja hemtjänstutförare på nytt. 
 
- Man kan känna sig lugn med att vi hjälper till med omvalet. Ingen kommer att stå utan hemtjänst, säger Therese Thomsson, myndighetschef i socialförvaltningen.
 
Avtalet upphör den 3 juli och två veckor före det måste den som har hemtjänst göra sitt omval.
 
- Det är bra om man kan välja om tidigare än så. Då hinner övergången planeras på ett bra sätt, säger Therese Thomsson.
 
Solrosens hemtjänst är en del av det särskilda boendet Solrosen Serviceboende i Visby. Den verksamheten påverkas inte. Region Gotland kommer fortsätta att köpa platser på Solrosens Serviceboende och de personer som bor där kommer kunna fortsätta att bo där.
 
Vill du veta mer om hur val av hemtjänst går till?