2003-10-22 _§§_ 88 - 96

Utskrivet från: http://gotland.se/11442

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-19
Barn- och utbildningsnämnden 2003-10-22
Plats:
Sammanträdesrummet Visby BUD, Söderväg 2A Visby
Tid: kl 9.00 – 15.00
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler, ordf
s Eric Martell. 1: v ordf
c Gösta Hult, 2:e v ordf
s Håkan Lindqvist, tjg ersättare
s Jenny Alvås, tjg ersättare
s Ylva Simander
s Mona Magnusson
s Hans-Ola Hansson, tjg erättare
c Björn Dahlström
c Ursula Jacobsson
m Solveig Artsman
m Rolf Öström
fp Jan Lindell

Ej tjänstgörande ersättare
s Carin Rosell (§§ 90-96)
mp Lena Lind
m Oskar Franke (§§ 90-96)
kd Nils Ronqvist
v Carina Flodman-Andersson
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson
Per Westholm sekreterare
Under §§ 88-89: Pelle Stenström, Ann-Britt Lindgren, Åse Liljeroth-Carlsson, Gunilla Carlsson, Jan-Erik Eriksson samt Jan Svensson
Under §§ 90-96: Alf Nilsson
För LR: Sverker Lanner
För Lärarförbundet: Anna-Lena Hamstedt