Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inga matrester tillåts i betalsopsäcken

Publicerad 2022-04-21 08:25
Tekniska nämnden tog idag ett beslut gällande betalsopsäcksystemet. Beslutet innebär bland annat att framöver att matrester inte får läggas i betalsopsäcken samt att maxvikten sänks från femton kilo till åtta kilo. Hållbarhet, tillgänglighet samt arbetsmiljö är fokusområdena.

Region Gotland erbjuder tjänsten betalsopsäck för kunder som är i behov av extra hämtning samt besökare på ön som en extra sopsäck. Den förbetalda säcken - som blivit alltmer populär för varje år - har tillåtit blandat brännbart restavfall samt matavfall. Fylld säck ska ställas på fastighetens hämtställe eller lämnas på återvinningscentral samt vid avfallslämningen vid Färjeleden.

Åtta kilo

Då säcken har tillåtit matavfall och kan ibland bli stående vid inväntad upphämtning, drar den till sig djur som drar ut sopor i naturen. Säckarna väger ofta betydligt över femton kilo samt fylld över gränsen att försegla. Därför beslutade nämnden att säcken endast får väga åtta kilo framöver och att matavfall inte är tillåtet att lägga i säcken.

Nya behållare för matavfallsinsamling kommer att placeras på bland annat återvinningscentralerna samt vid avfallslämningen vid Färjeleden. Även informationen gällande betalsopsäcken ska förtydligas. Betalsopsäcken finns att köpa i ICA- och Coopbutiker, Region Gotlands reception på Visborg samt turistbyrån på Donners plats i Visby. Efter beslutet i tekniska nämnden överlämnas ärendet för beslut i regionfullmäktige.