Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden 20 april 2022

Publicerad 2022-04-20 13:34
Hälso- och sjukvårdsnämnden avhandlade på dagens sammanträde bland annat delårsrapport 1 som prognosticerar ett årsresultat på minus 10 miljoner kronor för nämnden.

I sammanfattningen kan du läsa om:

  • Lägesrapport hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Delårsrapport 1-2022 
  • Fria resor med kollektivtrafik föreslås gälla även till förebyggande vård 
  • Överenskommelse förbereds mellan socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden om specialiserad palliativ vård i hemmet