Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport covid-19 och vaccination (vecka 15, 2022)

Under vecka 15 konstaterades 21 nya fall av covid-19. Totalt sett genomfördes under veckan 1417 vaccinationer mot covid-19 på Gotland.

Covid-19

Under vecka 15 diagnosticerades 21 fall av covid-19 på Gotland. På grund av ett tekniskt fel har dock en del anmälningar från vecka 14 fördröjts. För vecka 14 har antalet fall korrigerats till 13 stycken, men därutöver har några fall från vecka 14 registrerats på vecka 15. 
 
- Ökningen av antalet fall från vecka 14 till vecka 15 beror alltså på att en del fall som konstaterades i vecka 14 istället registrerades på vecka 15, säger Maria Amér, smittskyddsläkare.
 
På Visby Lasarett vårdas idag två patienter med covid-19. Båda vårdas på vårdavdelning, ingen på intensivvårdsavdelningen. Som tidigare har rapporterats så har 61 personer avlidit relaterat till pandemin på Gotland, inga ytterligare dödsfall har rapporterats.

Vaccination
Under de tre dagar som vaccinationsmottagningarna var öppna vecka 15 genomfördes 1 417  vaccinationer mot covid-19.  Av vaccinationerna var majoriteten dos 4 vaccinationer av personer 65 år eller äldre. Fördelningen var 5 stycken dos 1, 12 dos 2, 57 dos 3 och 1343 dos 4.
 
På Gotland har totalt 144 877 vaccinationer genomförts. Täckningsgraden för dos 1 och 2 bland personer över 12 år ligger i det närmaste oförändrat på 91,1 respektive 89,4 procent. På Gotland har 36 233 personer tagit den rekommenderade påfyllnadsdosen (dos 3) vilket motsvarar 72,8 procent av den vuxna befolkningen. Dos 4 som nu är aktuell för samtliga 65 år eller äldre har tagits av 6 283 personer (39,0%) och ytterligare ca 1880 bokningar är gjorda (50,7%).
 

Högt tryck i bokningen

Efter beslutet från Folkhälsomyndigheten att personer födda 1957 eller tidigare rekommenderas att ta en fjärde dos vaccin är det ett högt tryck i bokningen. Region Gotland har under april och maj kapacitet att vaccinera alla som rekommenderas dos 4. Det kan dock vara bra att vara förberedd på att det under en period åter kan bli fullt i telefonbokningen, samt att det blir viss väntetid på drop-in. 
 
Bokning av vaccinationstid görs via appen Alltid öppet eller genom att ringa 0498-26 98 00, vardagar klockan 06.30–15.30.
Möjlighet till drop-in finns på Ica Maxi arena och i Slite på storgatan 110 (Röda korsets tidigare lokal, inte på vårdcentralen.)
Öppettider för drop-in finns på  www.gotland.se/dropinvaccination
 

Brev om dos 4 

Personer som är födda 1943–1957 och är folkbokförda på Gotland har i dagarna fått ett brev om dos 4. Brevet informerar om varför det är viktigt att ta den fjärde dosen och hur man bokar tid. Även personer som redan är vaccinerade med fjärde dosen får brevet, dessa ombeds bortse från utskicket.