Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ilandflutna klumpar på stränder mellan Ygne och Varvsholm

Publicerad 2022-04-14 17:32
Under gårdagen fick Region Gotland kännedom om klumpar som hittats på några stränder längs Gotlands västkust. Region Gotlands miljö- och hälsoskydd har bedömt att det inte rör sig om ett pågående utsläpp. Allmänheten bedöms kunna vistas på stranden men det kan vara bra att känna till klumparna för att inte onödigtvis kliva i eller ta i dem.
Region Gotland kontaktades under torsdagen av Länsstyrelsen Gotland och en privatperson angående klumpar som upphittats på stranden vid Gnisvärd på Gotlands västra kust.
 
Medarbetare från Region Gotlands miljö- och hälsoskydd har besökt platsen och hittat bruna klumpar i storlek av 5-10 centimeter. Klumparna ligger oftast ett par meter upp på stranden. Man har även funnit klumpar längs kusten mellan Ygne i norr och Varvsholm i söder.
 
- Klumparna är inte så kladdiga som ren olja vilket innebär att det inte fastnar på fåglar eller riskerar att skada djurliv på det sätt som olja vanligen gör. Vi har därför bedömt läget som stabilt och risken är liten att det skulle förändras under helgen, säger Fredrik Gustafsson, miljöskyddsinspektör på Region Gotland.
 
Kustbevakningen har gjort en överflygning och undersökt vattenytan längs kusten, men inte sett något utsläpp. Efter att ha undersökt kustlinjen på land och till havs har man bedömt att det inte handlar om ett pågående utsläpp.
 
- Vår bedömning är att ämnet legat på stranden några dagar och det kommer troligtvis från en båt. Vi har samlat in prover för analys. Vi vet med säkerhet när vi fått tillbaka analysen av provsvaren i nästa vecka, säger Fredrik Gustafsson.
 
När Region Gotlands miljö- och hälsoskyddsenhet tagit del av analysen av provsvaren kommer man göra en bedömning av nästa steg och eventuell sanering. Kylan gör att ämnet håller ihop bra och det bedöms kunna underlätta arbetet med att avlägsna det från stränder.