Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till öppet hus med fokus på studier och yrke för vuxna

Funderar du på framtiden - att läsa in behörighet för
högre studier eller skaffa dig en utbildning på ett helt nytt
yrkesområde. Besök Vuxenutbildningen som håller
öppet hus den 4 maj.

Vi visar upp vårt utbildningsutbud, yrkes- och lärlingsutbildningar, kurser på grundläggande- och gymnasienivå och så Lärvux - Komvux som särskild utbildning.
På plats finns våra lärare, studie- och yrkesvägledare och de stöd- och servicefunktioner som finns till för den som studerar.

TID: klockan 16:00 - 19:00
PLATS: Hörsalen, Gesällgatan 7 i Visby

Vuxenutbildningen - ge dig själv en ny chans