Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu är Region Gotlands årsredovisning 2021 klar

Publicerad 2022-04-13 13:23
2021 var året då coronapandemin fortsatte att kasta sin långa skugga över vårt samhälle, men även året då vaccineringen verkligen tog fart och gav oss förnyat hopp om en återgång till det nya normala. Region Gotland gjorde ett rekordstarkt resultat på 216 miljoner kronor och antalet nya gotlänningar ökade med historiska mått. Om det, och mycket annat, kan du läsa i Region Gotlands årsredovisning för 2021.

Förordet till årsredovisningen är skriven som ”Vår berättelse”. Där berättar Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande, och Peter Lindvall, regiondirektör om året som gått. Bland annat lyfter de fram det positiva ekonomiska resultatet för regionen och att vi har blivit fler gotlänningar.

I årsredovisningen hittar du både ekonomiska siffror och viktiga händelser. Du kan även ta del av Region Gotlands måluppfyllelse för styrkortsmålen som gäller under 2020 – 2023. I årsredovisningen finns också information om hur skattepengarna används, händelser av väsentlig betydelse samt en kort redovisning från Region Gotlands nämnder med mera.

Region Gotlands årsredovisning finns nu publicerad på www.gotland.se/årsredovisning .

Från och med den 25 april kan man hämta årsredovisningen i tryckt form i receptionen  på Visborg, om man hellre vill läsa den på papper.