Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn på förskola

Barnskötare och elevassistenter får ytterligare chans att skaffa formell kompetens

Publicerad 2022-04-12 14:54
Just nu tar ett fyrtiotal barnskötare och elevassistenter chansen att skaffa formell yrkeskompetens och att validera kunskap man redan skaffat sig genom jobbet. Nu erbjuder Region Gotland ytterligare en omgång av denna kompetenshöjande utbildningsinsats inom ramen för projektet ”Framtidens barnskötare i fokus”.

Utbildningssektorn på Gotland står inför stora rekryteringsutmaningar när det gäller flera olika yrkeskategorier - däribland förskollärare, lärare i fritidshem och barnskötare. Att höja just barnskötares yrkeskompetens är ett led i att höja utbildningsnivån på ön generellt samt att långsiktigt stärka målgruppens ställning på arbetsmarknaden. 

Det finns två vägar för utbildningen som startade i augusti 2021 och avslutas i oktober i år. En är att studera hos Vuxenutbildningen där man deltar två kvällar i veckan, digitalt eller fysisk. Den andra vägen är att studera på distans via Hermods. Detta samtidigt som man fortsätter att jobba i sin verksamhet.

- Efter utbildningens slut är målet att deltagarna ska ha fått yrkeskompetens motsvarande innehållet i de nationella yrkespaket för barnskötare som Skolverket har tagit fram, berättar Camilla Jåfs som är utbildningsledare för yrkesutbildningar vid Vuxenutbildningen.

Nu erbjuder Region Gotland ytterligare en omgång av denna kompetenshöjande utbildningsinsats för upp till 24 deltagare med ansökan senast den 1 maj. En del av utbildningsplatserna kommer att erbjudas medarbetare i fristående utbildningsverksamheter.

Se filmen där bland andra Johnna och Theres berättar om utbildningen