Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inbjudan till praktisk och teoretisk utbildning avtalad rullstol Cross 5 och 6 från ETAC

Utbildningen riktar sig till förskrivare. Anmälan krävs, se inbjudan.