Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Porträtt av konstnärerna Felicia Sjögren (foto: privat) och Barbro Lomakka (foto: Magdalena Björnsdotter).

Kulturstipendiater utsedda för rese- och vistelsestipendier i Frankrike och Tyskland

Publicerad 2022-04-11 14:00
Två kulturstipendiater är utsedda för Region Gotlands rese- och vistelsestipendier i september. Felicia Sjögren, ljud- och bildkonstnär, tilldelas årets rese- och vistelsestipendium i Region Gotlands kulturutbyte med Westfalen-Lippe i Tyskland. Barbro Lomakka, textilformgivare, tilldelas årets vistelsestipendium i Frankrike.

Region Gotlands kultur- och fritidsavdelning delar ut två kulturstipendier för möten med Europa. Det ena är ett konstnärsutbyte under september månad med Landschaftsverband Westfalen–Lippe (LWL) i Tyskland och det andra för att en professionell kulturaktör ska få vistas en månad i det legendariska gästhemmet Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing i Frankrike.

Rese-och vistelsestipendium till Tyskland 2022

Förvaltningen har efter samråd med sakkunniga i en jurygrupp valt att utse Felicia Sjögren för kulturutbytet med Tysklands LWL Westfalen-Lippe 2022. Motiveringen lyder:
 
Vi vill ge rese-och vistelsestipendiet Westfalen-Lippe till konstnären Felicia Sjögren vars mångfacetterade och poetiska konstnärskap uppvisar både konstnärlig mognad och utvecklingspotential. Vi vill stödja ett förverkligande av Sjögrens pågående multimediala projekt vilket både innehar ett spännande koncept och en nära koppling till platsen för stipendievistelsen.
 
Felicia Sjögren kommer att tilldelas en plats i staden Dortmunds livaktiga konstnärshus, Künstlerhaus. Utöver boende och ateljé blir hennes arbete presenterat väl i en utställning.
 
Läs mer om Felicia Sjögren: www.feliciasjogren.com

Vistelestipendium till Frankrike 2022

Vistelsestipendiet till Frankrike 2022 erhålls av Barbro Lomakka enligt följande motivering:
 
Vi vill ge vistelsestipendiet i Grez-sur-Loing till den framstående och fenomenala textilformgivaren Barbro Lomakka för att möjliggöra och uppmuntra hennes besök i normtänjande och banbrytande byggnader såsom E1027 av Eileen Gray och Jean Bodovici, vilket kan ge ytterligare inspiration och energi till Lomakkas fortsatta arbeten.” 
 
Stipendiet till Barbro Lomakka innebär fri vistelse i Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing i Frankrike i en lägenhet om 1 rum och kokvrå med ateljé/arbetsrum under hela september. 
 
Läs mer om Barbro Lomakka: www.lomakka.se
 
Foto från vänster: Felicia Sjögren (foto: privat), Barbro Lomakka (foto: Magdalena Björnsdotter).