Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tord Wiman, Eva Nypelius och Rolf Öström klippte bandet och invigde nya korttidsboendet.

Nu har Gotland fått ett modernt korttidsboende

Publicerad 2022-04-08 11:19
Äntligen. Från trånga dubbelrum med toalett i korridoren till ett modernt boende med välfärdsteknik. På fredagen invigdes Gotlands nya korttidsboende på Korpen, Tjelvarvägen, i Visby.
Se en film och bilder längre ner
 
I september 2020 togs det första spadtaget och nu står Gotlands nya korttidsboende klart.
 
På fredagen invigdes boendet av regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius och socialnämndens ordförande Rolf Öström.
 
– Det är fantastiskt att se det färdiga resultatet av vår satsning.  Det här boendet möter upp mot våra ökade behov av korttidsplatser, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström.
 
– Det är en modern del i vårdkedjan och nu har vi skapat en god miljö både för de boende och för våra medarbetare, säger Eva Nypelius, regionstyrelsens
ordförande.
 
Korttidsboendet har 40 enkelrum som alla är utrustade med badrum och tvättmaskin, liftar och tv-skärmar. Det finns också rum där boende kan pröva ny välfärdsteknik som till exempel tillsynskameror, läkemedelsautomater och automatiska sängar.
 
– Vi har äntligen ett riktigt bra korttidsboende för våra brukare och som också ger en mycket bättre arbetsmiljö för medarbetarna, säger socialdirektör Marica Gardell. 
 
Ingemar Britts på teknikförvaltningen har projektlett byggprojektet:
 
– Fantastiskt kul att få jobba med det här projektet och lämna över något som är väldigt efterlängtat till verksamheten.
 
Här kan du se en film från korttidsboendet:
 


Till korttidsboende kommer personer:
  • Efter sjukhusvistelse – för vardagsrehabilitering.
  • För stöd för att kunna bo kvar hemma
  • För avlastning för närstående
  • I väntan på ett permanent äldreboende

 

Under invigningen visades välfärdsteknik upp. Bland annat digitala spel som här bowling.

Enhetscheferna Anne-Marie Lundqvist och Lena Wesley fick blommor av tf avdelningschef för särskilt boende, Brittmarie Sigrén.

Korttidsboendet utifrån