Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Alla vinnare gläds på scenen - Förnyelsepriset 2021

Förnyelsedagen 2022 – här är vinnarna!

Publicerad 2022-03-23 16:29
Idag har Region Gotland genomförts årets förnyelsedag. Dagen har till största delen varit digital och sänts här på gotland.se. Nu kan vi också presentera alla vinnare!

Under förnyelsedagen uppmärksammas innovation och verksamhetsutveckling. De nominerade bidragen till förnyelsepriset presenterar sina utvecklingsarbeten. Dagen avslutas med en prisutdelning där förnyelseprisets fem kategorier delas ut.

Se fler bilder från Förnyelsedagen här.

Prissumma för samtliga kategorier är 20.000 kronor per kategori/pris. Prissumman ska användas till verksamhetsutveckling eller till medarbetarens vidareutveckling.

Dagen har bland annat innehållit en invigning av regiondirektör Peter Lindvall och regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius och en föreläsning av Parul Sharma. Parul Sharma beskrev de globala hållbarhetsmålen på ett sätt som väckte engagemang och handlingskraft. Alla bidrag som har nominerats har också presenterats.

- Förnyelsedagen är ett fantastiskt sätt att uppmärksamma de förbättringsarbeten och innovationer som görs inom regionen. Stort grattis till vinnarna och de 28 nominerade bidragen, som alla har bidragit till att förbättra för Gotland och dem vi är till för, säger Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande och ordförande i Förnyelseprisets jury.

Här är vinnarna i förnyelsedagen 2022

Förnyelsepriset

Vinnare: CookAlong, Diabetesteamet/lekterapin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Juryns motivering: ” Vinnaren har tänkt nytt! Med befintlig teknik och stort mått av kreativitet har verksamheten lyckats inkludera, skapa interaktivitet och inspiration för något som kan vara svårt och livsavgörande. Att leva med diabetes som barn och ungdom ställer höga krav på disciplin och rutiner. Att då, i en avslappnad miljö och med en lekfull ansats, få träna och få stöd av vuxna och andra förebilder, både i digital och fysisk form gör att ungdomarna får förutsättningar att leva ett mer normalt liv.”

Kvalitetspriset

Vinnare: Bokstart Gotland, Samverkan mellan biblioteken, barnhälsovården, förskolan och öppna förskolan

Juryns motivering: ” Vinnaren har genom systematiskt arbete, en fullfjädrad förvaltningsöverskridande samverkan och ett utforskande reflekterande förhållningssätt nått goda effekter av sitt arbete. Genom att involvera föräldrar, sänka tröskeln till läsupplevelser, språket och litteraturen samt att öka förståelsen för läsningens betydelse, har arbetet lett till mer interaktiv läsning mellan föräldrar/barn samt ökad anknytning. Följeforskningen visar goda resultat och Bokstart är en bra förebyggande insats med samarbete över förvaltningsgränser för social hållbarhet.”

Servicepriset

Vinnare: Vaccination mot Covid 19, Vaccinationsteamet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Juryns motivering: ” Med oförutsägbara förutsättningar och hårt tryck från omgivningen har vinnarna genom ett strukturerat men oerhört flexibelt arbetssätt, skyndsamt och effektivt genomfört ett framgångsrikt arbete. Allt med fokus på att skydda medborgarna från allvarlig sjukdom. Arbetet har genomsyrats av samverkan såväl inom regionen, som med externa samt civilsamhället och präglats av smart användning av tillgängliga resurser, vilket gjort att   Gotland kunnat ligga i topp när det gäller vaccinationsresultat”

Temapriset omställning

Vinnare: Digitala Almedalsveckan 2021, Almedalsveckans kontor, Regionstyrelseförvaltningen

Juryns motivering: ” Extraordinära tider kräver extraordinära lösningar. Med snabbhet och nära samarbete med många intressenter har vinnarna lyckats ställa om utifrån rådande läge. Genom samverkan har vinnarna skapat ett plats-bevarande digitalt arrangemang utan att tappa kärnvärden - öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt. Almedalsveckan har ställt om men bibehållit ett stort arrangörs- och besökarantal samt sin vision om den demokratiska mötesplatsen för alla!.”

Publikens pris

Vinnare: Bidrag 18: Högflödesbehandling, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vinnaren av publikens pris avgjordes genom SMS-röstning där det vinnande bidraget vann med 351 röster av totalt 1179 st.

Läs mer om Förnyelsepriset