Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Två barn står på en asfaltsmålning av jorden

Om kursen Förälder i nytt land

Att prata om att vara förälder i Sverige med andra nyanlända/utrikesfödda föräldrar, på sitt eget språk och med föräldrastödjare som har egen erfarenhet av att vara ny i Sverige, kan stärka föräldraförmågan.

Ni träffas cirka 7 gånger under 2,5 timme. Samtalet leds av utbildade föräldrastödjare som talar ditt modersmål. Under kursen kan du få möjlighet att träffa personal från socialtjänst, ungdomsmottagning, BVC och skola.

Introduktionsfilm om kursen Förälder i nytt land. Filmen är framtagen av Göteborgs stad.  Länk till filmen

Innehåll vid de olika kurstillfällena:

 • Barns rättigheter
  Handlar om barns rättigheter och varför dessa är viktiga att känna till som förälder. Gruppen får prata om utmaningar med att uppfostra barn i ett nytt land. Träffen tar också upp svårigheter och möjligheter med att kombinera olika värderingar kring familj och barnuppfostran.
 • Barns utveckling och behov
  Handlar om vad barn behöver för att utvecklas och må bra. Deltagarna får prata om barns olika förutsättningar och hur föräldrar behöver anpassa sitt beteende till barns olika åldrar och behov. Träffen tar också upp hur barns hälsa följs under uppväxten och varför.
 • Bygga relationer
  Handlar om hur föräldrar kan skapa goda relationer till sina barn genom respekt och tillit. Gruppen får prata om risker med ilska, dålig kontroll och våld. Hur kan man sätta gränser och bråka bra? Deltagarna får diskutera utmaningar och hitta lösningar utifrån vardagsnära exempel.
  Träffen handlar också om språkets betydelse för relationen. Föräldrarna får tips på hur de kan stötta flerspråkiga barns utveckling.
 • Barn i samhället
  Träffen fokuserar på hur välfärdssamhället fungerar i relation till barnen. Deltagarna lär sig mer om vad olika myndigheter gör för att skydda barn och deras rättigheter. Hur ser barnens vardag i skola och förskola ut och varför är samarbetet mellan föräldrar och skolan viktig? Vad gör socialtjänsten?
  Gruppen får prata om föräldrars rädsla och tillit kopplat till olika myndigheter som arbetar med barn.
 • Familjen som helhet
  Handlar om hur familjen fungerar och hur barn påverkas av föräldrarnas relation till mående. Gruppen pratar om hur migration och stress påverkar familjen. Deltagarna får prata om förväntningar och ansvarsfördelning i hem och familj. Träffen tar också upp varför det är bra för barn med egna fritidsaktiviteter och hur fritiden kan användas för att stärka familjen som helhet.
 • Att vara tonårsförälder
  Handlar om hur det är att vara tonåring och hur det är att vara förälder till en tonåring - dessutom i ett nytt land. Hur långt sträcker sig ungdomars frihet och hur fortsätter man vara förälder när barnen är på väg att bli vuxna. Deltagarna får sätta ord på den oro som många föräldrar känner och prata om lösningar.
 • Framtiden
  Träffen summerar upp föregående träffar och föräldrarna får själva ta upp vilket tema de vill fördjupa sig i. Ett exempel kan vara, hur ser det ut inom familjen om 20 år? 
Efter genomförd kurs får du ett kursintyg.

Kursen är finansierad av Länsstyrelsen Gotland och genomförs i samarbete med Göteborgs stad.