Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ändringar i busstidtabellen från 20 mars 2022

Publicerad 2022-03-15 11:35
På söndag den 20 mars 2022 träder några mindre tidtabellsändringar i kraft. De gäller kollektivtrafikens busslinjer 11, 12, 13, 20, 22 och 51.

Linje 11

Den buss som avgår kl. 14.50 från Visby busstation (tur 118) får förlängd körtid. Det innebär att avgångstiderna från Hemse busstation och Havdhem senareläggs med 5 minuter. Bussen ankommer till Burgsvik kl. 16.25. De övriga tiderna ändras inte.

Linje 12

För att minska förseningar senareläggs avgångstiderna vid Isums, Tass, Hemse busstation och Havdhem med 5 minuter för samtliga bussar mot Hemse/Burgsvik. Ankomsttiderna i Burgsvik ändras inte.

Linje 13

Påstigningen på hållplatsen Alskog i riktning mot Ljugarn sker nu i den slinga där hållplatsen i riktning mot Garde ligger, se bilden under länken nedan.

Linje 20

Den buss som avgår kl. 15.50 från Visby busstation (tur 120) får en ändrad körväg i Fårösund. Bussen trafikerar först Fårösund färjeläge och slutar därefter vid hållplats Kronhagsvägen. Anledningen är att förbättra anslutningen till Fåröfärjans avgång kl. 17.00.

Den buss som avgår kl. 22.05 från Fårösund färjeläge (tur 135) endast på fredagar avgår nu på måndagar till fredagar.

Linje 22

För bussarna mot Slite senareläggs avgångstiderna i Hejdeby (samtliga avgångar) och Bäl bygdegård (avgångar 6.10, 7.55, 13.50 och 17.50 från Visby) med 5 minuter för att minska förseningar. De övriga tiderna ändras inte.

Linje 51

Den publicerade hållplatspositionen överensstämmer inte med den plats där påstigningen sker. Därför ändras positioneringen av hållplatsen Missionshuset genom att flytta den ungefär 130 meter norrut.

De aktualiserade tidtabellerna hittar du under gotland.se/busstider.