Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn som leker med lego

Anmälan till kursen Förälder i nytt land

Så här anmäler du ditt intresse för kursen ”Förälder i nytt land”. 

Anmälan görs genom att skicka kontaktuppgifter till någon av följande e-postadresser:

Du behöver uppge:

  • ditt namn 
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • ditt modersmål

Är det någon annan som gör ansökan för dig ska den personens namn, telefon och e-postadress uppges. 

Just nu kan vi erbjuda kursen på arabiska men fler språkgrupper kan tillkomma.  

Vi kommer att kontakta dig när vi har en grupp som startar på ditt önskade språk.