Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ukrainare får åka gratis buss

Publicerad 2022-03-07 13:07
Ukrainare med giltigt pass som finns på Gotland får från och med idag åka gratis i den gotländska kollektivtrafiken.
- Vi ska på olika sätt försöka underlätta från alla som flytt från oroligheterna i öst. Detta är ett sätt, säger tekniska nämndens ordförande Karl-Johan Boberg.

Kriget i Ukraina påverkar den säkerhetspolitiska balansen, men vi påverkas på många olika plan. Över en miljon har flytt från Ukraina sedan Rysslands invasion enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Många länder tar emot flyktingarna, så även Sverige.

Ukrainare som kan uppvisa giltigt pass för nu alltså åka gratis med Gotlands kollektivtrafik från idag och tills vidare.