Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Brev om dos 4 på väg till alla från 80 år

Inom kort kommer alla personer som är födda 1942 och tidigare och är folkbokförda på Gotland att få ett informationsbrev om dos 4 på posten. Brevet informerar om varför det är viktigt att ta den fjärde dosen och hur man går tillväga för att boka tid.
Även tidigare under pandemin har informationsbrev skickats ut, bland annat till 16–17-åringar och vårdnadshavare till barn från 12 år. Syftet med brevet som nu skickas ut till alla personer födda 1942 och tidigare är att informera om den fjärde dosen. 
 
– Genom att ta påfyllnadsdoserna får man ett förstärkt och förlängt skydd mot covid-19. Med det här riktade utskicket hoppas vi nå de personer från 80 år som ännu inte bokat tid för sin fjärde dos, säger Christine Senter, vaccinsamordnare.
 
Även personer som redan är vaccinerade med fjärde dosen kommer att få brevet. Dessa ombeds bortse från utskicket.

Platser för vaccination

För att få den fjärde dosen covidvaccin går det bra både att boka tid och att besöka drop-in-mottagningen på Ica Maxi arena. Vid vaccinationstillfället ska det ha gått minst fyra månader sedan dos 3. Den som önskar boka tid kan göra det antingen i appen Alltid öppet eller via telefonbokningen på 0498-26 98 00.
 
Vaccinationsmottagningar finns i Visby, Slite och Hemse. Under vecka 11 genomför Region Gotland en vaccinationsturné och gör stopp på flera ställen runt om på ön.