Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationsinsatsen går in i en ny fas

Vaccinationstäckningen på Gotland är hög. Runt 90 procent av gotlänningarna över 12 år är vaccinerade med en eller två doser och nästan 68 procent av alla över 18 år har tagit sin tredje dos. Framöver kommer vaccinationsinsatsen att justeras något för att nå personer som ännu inte har vaccinerat sig.

Vaccinationsinsatsen går nu in i en ny fas med fokus på att nå de som inte haft möjlighet eller av andra anledningar avstått från att ta en eller flera doser covidvaccin. Vaccinationer kommer under våren i större utsträckning att ske genom att Region Gotlands mobila vaccinationsteam besöker verksamheter och evenemang. 

Drop-in-vaccinationer vid idrottsevenemang

Under sportlovsveckan, vecka 9, kommer Region Gotland i samarbete med RF-Sisu att arrangera vaccination på drop-in i samband med vissa matcher. 
 
– Vi kommer att finnas på plats under matcherna för att erbjuda vaccinering för den som önskar. Vi hoppas på att nå personer som än inte vaccinerat sig eller de som vill ta sin påfyllnadsdos spontant under matchen, säger Markus Lidman, verksamhetsutvecklare
 
Nationella vaccinationsveckan v.11
Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en nationell temavecka för att få fler att vaccinera sig mot covid 19. Uppdraget genomförs i samverkan med regioner, länsstyrelser och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). På Gotland kommer veckan bland annat att innebära en vaccinationsturné enligt nedan datum. Mer information om vaccinationsveckan finns här.
 
Måndag 14/3  Svenska Kyrkan Roma Kommunhus, Roma (obs! ny lokal)
Tisdag 15/3 Östergarns Bygdegård i Katthammarsvik 
Onsdag 16/3  Fårösund Röda korset, kupan ”Oasen” 
Torsdag 17/3 Havdhem Bygdegården
Fredag 18/3  Lärbro Församlingshemmet Forsagården
 

Förändringar i öppettider

Antalet bokningsbara tider på vaccinationsmottagningarna kommer att minska framöver. Från och med vecka 11 stängs mottagningen på Gutavallen. Övriga mottagningar (Ica Maxi arena samt mottagningarna i Slite och Hemse) kommer att vara öppna även fortsättningsvis, men med reducerade öppettider.
 
– Vi behöver använda våra resurser på mest effektiva sätt. Vi har redan en god kapacitet i Visby, på Ica Maxi Arena, och i stället för att också hålla Gutavallen öppen väljer vi nu att fokusera på fler småskaliga och uppsökande insatser, säger Christine Senter, vaccinsamordnare.
 

Bokning av vaccinationstid

Bokning av vaccinationstid på mottagningarna i Visby, Slite och Hemse görs via telefonbokningen på 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–16.00). Det går även bra att boka tid i appen Alltid Öppet. För att kunna boka tid via appen behöver du vara folkbokförd på Gotland och ha en e-legitimation. Även fortsatt kommer det att finnas möjlighet att vaccinera sig på drop-in på Ica Maxi arena i Visby.