Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annons 26 februari

Publicerad 2022-02-26 08:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna lördagen den 26 februari.

Den 26 februari 2022 publiceras en ordinarie samannons i GA och GT, med information om vad som är på gång inom Region Gotland. Den innehåller också vaccinformation.