Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kommentar med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina

Publicerad 2022-02-24 15:19

Region Gotland följer händelseutvecklingen i Ukraina mycket noga. Situationen påverkar det säkerhetspolitiska läget i hela Europa.

Den förstärkning av militär närvaro på Gotland som Försvarsmakten inledde i januari har varit en naturlig beredskapsanpassning på grund av det alltmer spända läget mellan Ryssland och Ukraina. Det stod idag klart att detta läge utvecklats till ett ryskt anfall och krig i Ukraina. Det är viktigt att understryka att det i nuläget inte finns något akut krigshot mot Sverige och Gotland.

Det är normalt att känna oro när vi möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. Det man kan göra är att följa händelseutvecklingen via trovärdiga kanaler. Det är många som just nu söker information vilket är bra, men det är samtidigt viktigt att vara vaksam på desinformation och ryktesspridning som lätt kommer igång i sådana här lägen. Prata gärna med någon om du känner oro och försök fånga upp oroliga personer i din omgivning, till exempel barn och ungdomar. Det är viktigt att inte lämnas ensam med sin oro.

Våra tankar går idag till det ukrainska folket som vi känner stor samhörighet med. Nu krävs lokal, nationell och gränsöverskridande samling för europeisk fred och säkerhet.

/Jesper Skalberg, första vice ordförande i regionstyrelsen och Peter Lindvall, regiondirektör.

 

Bland annat via Krisinformation.se kan du följa det aktuella läget och få stöd om du känner oro:

Läs mer på krisinformation.se